Κοινόχρηστα Ιανουαρίου 2023

Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Ιανουαρίου 2023.

Δεν έχει εκδοθεί ακόμα λογαριασμός φυσικού αερίου από τη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα, να μην συμπεριλαμβάνονται δαπάνες θέρμανσης, ούτε αυτό το μήνα.

Στην τελευταία επικοινωνία με τη ΔΕΗ, μας γνωστοποιήθηκε ότι εντός Μαρτίου θα λάβουμε λογαριασμό που θα καλύπτει την περίοδο μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2022.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.