Κοινόχρηστα Μαρτίου 2023

Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Μαρτίου 2023.

Περιλαμβάνεται δώρο Πάσχα καθαρίστριας.

Η χρέωση θέρμανσης (φυσικό αέριο) καλύπτει την περίοδο από 23 Δεκ 2022 έως και 23 Φεβ 2023.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.