Κοινόχρηστα Μαΐου 2023

Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Μαΐου 2023.

Δε χρεώνεται θέρμανση, επειδή δεν έχουμε λάβει ακόμα τον λογαριασμό φυσικού αερίου από τη ΔΕΗ. Η σχετική δαπάνη, θα χρεωθεί στα κοινόχρηστα Ιουνίου 23.

Περιλαμβάνεται επίδομα θερινής αδείας της καθαρίστριας, ύψους 80 €.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.