Κοινόχρηστα Ιουνίου 2023

Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Ιουνίου 2023.

Δε χρεώνεται θέρμανση, επειδή δεν έχουμε λάβει ακόμα τον λογαριασμό φυσικού αερίου από τη ΔΕΗ (εδώ και 2 μήνες). Η σχετική δαπάνη, θα χρεωθεί στα κοινόχρηστα Ιουλίου 23.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.