Χώροι Στάθμευσης Αυτοκινήτων

Σε κάθε διαμέρισμα αντιστοιχεί μία συγκεκριμένη θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, σύμφωνα με τα συμβόλαια ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι στάθμευση οχήματος στην εμπρόσθια αυλή απαγορεύεται.

Πίνακας Διαμερισμάτων