Μετρητές Νερού – Ηλεκτρικού ρεύματος

Οι υδρομετρητές,  όπως κοιτάζουμε προς το ντουλάπι,  από αριστερά προς δεξιά, είναι τοποθετημένοι ως εξής:

Δ1 Α1
Β2 Α2
Β1 κοινόχρηστος
Γ1

Οι μετρητές της ΔΕΗ, όπως κοιτάζουμε προς το ντουλάπι, από αριστερά προς δεξιά, είναι τοποθετημένοι ως εξής:

Α2 Α1 Κοινόχρηστος Β2 Β1 Γ1 Δ1
Δ1 (νυκτερινό)